golab

Skorzeszyce_2006:

Zapraszam do stołu SŁOWA!

W dobie, gdy tak dba się o prawa autorskie, dostaliśmy zgodę Jose Prado, by upublicznić nagranie konferencji z rekolekcji kapłańskich, które wygłosił z Angelą w maju 2006 roku w Skorzeszycach pod Kielcami. Zawartość tej stronki, to oczywiście nie moja zasługa. :) Jest to praca zbiorowa innych uczestników, zebrana w całość. Znajdziesz tu także sporo charyzmatycznej KAPŁAŃSKIEJ modlitwy.

Wierzę, że w związku z coraz szybszym rozwojem technologii cyfrowej, po kolejnych rekolekcjach będą pojawiały się następne "potrawy". :D

Proszę się częstować do woli - byleby do własnego użytku :)

[SND] 01 Przywitanie.WMA                       07-Jun-2006 19:12  6.2M 

[SND] 02 Intronizacja S?owa Bo?ego.WMA                07-Jun-2006 19:43 13.5M 
[SND] 03 wst?p do 1 Mszy.WMA                     07-Jun-2006 19:45  1.2M 
[SND] 04 kazanie 1 Msza.WMA                     07-Jun-2006 19:59  6.1M 
[SND] 05 kat Oczyszczenie ?wi?tyni J 2,13-22.WMA           07-Jun-2006 21:55 51.5M 
[SND] 06 handluj?cy i bankierzy.WMA                 07-Jun-2006 21:58  1.2M 

[SND] 07 x Marek Ba?was niepe?nosprawny.WMA             07-Jun-2006 22:07  4.1M 
[SND] 08 kat Bartymeusz Mk.WMA                    07-Jun-2006 23:09 27.5M 
[SND] 09 modlitwa Angeli po Bartymeuszu.WMA             07-Jun-2006 23:23  6.3M 
[SND] 10 kat Burza na jeziorze.WMA                  08-Jun-2006 00:48 38.5M 
[SND] 11 kat jak wygra? z przeciwnikiem silniejszym Dawid Goliat.WMA 08-Jun-2006 02:00 32.7M 

[SND] 12 kat jak przegra? z przeciwnikiem s?abszym Samson.WMA    08-Jun-2006 03:05 29.6M 
[SND] 13 kazanie eucharystia a eucharystia z modl charyzmatyczn?.WMA 08-Jun-2006 03:12  3.2M 
[SND] 14 kazanie cd eucharystia.WMA                 08-Jun-2006 03:14  1.1M 
[SND] 15 ?wiadectwa kap?an˘w.WMA                   08-Jun-2006 03:25  4.9M 
[SND] 16 ?wiadectwo Jose H Prado Flores.WMA             08-Jun-2006 04:02 16.8M 

[SND] 17 cd ?wiadectwa J H Prado Flores.WMA             08-Jun-2006 04:03  368k 
[SND] 18 ?wiadectwa Angela M Chineze.WMA               08-Jun-2006 04:18  6.6M 
[SND] 19 modlitwa na koniec dnia wtorku.WMA             08-Jun-2006 04:21  1.8M 
[SND] 20 pocz?tek dnia ?rody.WMA                   08-Jun-2006 04:25  1.6M 
[SND] 21 ukryty skarb.WMA                      08-Jun-2006 05:26 27.6M 

[SND] 22 modlitwa o umi?owanie s?owa.WMA               08-Jun-2006 07:36 48.4M 
[SND] 23 modlitwa o mi?o?c do s?owa.WMA               08-Jun-2006 07:38  919k 
[SND] 24 krzy? w?asciwe zrozumienie.WMA               08-Jun-2006 09:02 27.8M 
[SND] 24a krzy? w?a?ciwe zrozumienie.WMA               08-Jun-2006 08:00 10.2M 
[SND] 25 wst?p do mszy srodowej.WMA                 08-Jun-2006 09:03  139k 

[SND] 26 kazanie na mszy ?rodowej.WMA                08-Jun-2006 09:41 17.2M 
[SND] 27 modlitwa Angeli na zak ?rody.WMA              08-Jun-2006 10:08 10.0M 
[SND] 28 przyjaciel Oblubie?ca.WMA                  08-Jun-2006 11:01 24.1M 
[SND] 29 Kazanie ostatnia msza.WMA                  08-Jun-2006 11:12  5.2M 
[SND] czytanie wsp˘lne Rdz 24.WMA                  08-Jun-2006 11:28  7.2M 

Created by Jenny@pingwin.waw.pl